Change country

English

English

Dutch | English | French

Bulgarian | English

German | English

English

English

English

Dutch

English | French

Polisch

English

English

English

English

WorldEscrow N.V./S.A.
Your Business Continuity, our Service.

Online support

Gegevens

Worldescrow N.V.
Graaf van Egmontstraat 15 bus 1
2800 Mechelen
Belgium
Tel +32 (0)15 20 44 50

*

Flanders Bio

Level II extended verificatie

Een Level II verificatie is een van de meer uitgebreide verificaties. Deze verificatie is in de eerste plaats een doorgedreven compleetheidcontrole. Bij een level II wordt nagegaan of de gedeponeerde materialen genoeg zijn om het programma van nul op te bouwen.

De test bestaat eruit het programma te compileren op een volledig autonome (standalone) computer, aan de hand van de technische en gebruikersdocumentatie. Heel wat broncodes vertonen namelijk gaten bij deponering die niet opvallen bij het nakijken van het EDSF. Broncodes zijn vaak myriaden van kleinere subcoderingen en daar durven al eens stukjes uit te vallen. Verder ontbreken vaak stappen in de gebruikersdocumentatie of technische documentatie waardoor het opbouwen en compileren wel wat vertraging kan ondervinden bij overdracht.

WorldEscrow rapporteert deze fouten rechtstreeks naar de leverancier en vraagt om een update om ze te verhelpen. Nadien wordt aan beide partijen het volledige verificatierapport overgemaakt. De leverancier krijgt daarbovenop een WorldEscrow certificaat Level II, uitgereikt door onze technische dienst.