Change country

English

English

Dutch | English | French

Bulgarian | English

German | English

English

English

English

Dutch

English | French

Polisch

English

English

English

English

WorldEscrow N.V./S.A.
Your Business Continuity, our Service.

Online support

Gegevens

Worldescrow N.V.
Graaf van Egmontstraat 15 bus 1
2800 Mechelen
Belgium
Tel +32 (0)15 20 44 50

*

Flanders Bio

Financiële Escrow

Financiële Escrow diensten faciliteren uw (internationale) aan- en verkopen door de transactie van de diensten of goederen en betaling daarvan te verifiëren. Om u te garanderen dat we ieders belangen ter harte nemen, biedt WorldEscrow u de beste, meest flexibele en meest economische condities in de markt.

In praktijk geven de verkoper en aankoper van de dienst/product WorldEscrow een mandaat als neutrale en onafhankelijke partij om een Escrow rekening te openen bij een partnerbank (b.v. Belfius Bank in Brussel), teneinde de verkoop, levering en betaling van de goederen/diensten te monitoren. Kort gezegd: WorldEscrow observeert de transactie door te verifiëren en te rapporteren, m.n. dat de betaling gebeurd is en dat de goederen/diensten geleverd zijn. Wat dit betekent hangt in grote mate af van het contract tussen de koper en verkoper, waarvan WorldEscrow nagaat of de financiële en leverings- bepalingen zijn gevolgd.

De derdenrekening zal afgesloten worden in naam van de handelende partijen, is ten allen tijde raadpleegbaar en zal enkel gemanaged worden in navolging van de instructies zoals geleverd door de klanten.

Gegeven het feit dat WorldEscrow expliciet handelt als facilitator en derde neutrale partij, niet als bank, bieden we deze dienst aan in nauwe samenwerking met een partner-bank, b.v. Belfius.

Beheer van de rekening alsook uitvoering van de financiële escrow gebeurt te goeder trouw door WorldEscrow als derde neutrale partij.

voor meer informatie, een op maat gemaakte offerte of alle algemene vragen: